Що таке ERP-система та навіщо вона потрібна вашому бізнесу?

Що таке ERP-система та навіщо вона потрібна вашому бізнесу?

What is ERP testing? - SQS

В основі діяльності будь-якої компанії знаходять взаємопов’язані між собою бізнес-процеси: фінанси, кадровий облік, ланцюги постачання, управління складом, побудова логістики, комунікація з клієнтами та партнерами тощо. Впоратися з таким потоком задач самостійно практично неможливо. Тому на допомогу приходить спеціальне програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства.

Напевно кожен підприємець хоча б чув про ERP, що допомагає забезпечити життєдіяльність та продуктивність бізнесу. Але що ж криється за цією абревіатурою? Це не просто система для ведення бухгалтерії, кадрового обліку та закупівель. Головна функція ERP – об’єднати всі ресурси та бізнес-процеси компанії в єдину систему, спростити, прискорити та оптимізувати діяльність підприємства. Досягти таких неймовірних результатів вдається завдяки автоматизації повторюваних задач та уникнення багаторазового введення одних і тих самих даних співробітниками різних підрозділів.

На платформі Shelfy ви зможете знайти найкращу ERP-систему відповідно до індивідуальних потреб та особливостей бізнесу. Наша команда постійно працює над розширенням асортименту для того, щоб користувачі могли порівняти обрані системи з альтернативними варіантами. Інформація про кожен продукт висвітлена об’єктивно та зручно структурована за ключовими показниками (тип та розмір бізнесу, сфера діяльності, необхідні функції тощо).

Як працює ERP-система?

Отже, ERP-системи складаються з окремих інтегрованих між собою модулів, які відповідають за конкретні напрямки діяльності компанії: виробництво, фінанси, маркетинг, продажі, логістика, склад, закупівлі та інші. ERP – як центральна нервова система збирає сигнали та дані з усіх ділянок організму, тобто компанії. Крім того, як і нервова система, ERP постійно розвивається, а функціональні можливості її модулів зростають.

Головне призначення ERP-системи – централізований збір інформації. Всі дані зберігаються в єдиній базі даних, до якої мають доступ всі співробітники компанії. Крім того, вони також можуть зберігати, створювати та використовувати єдині актуальні дані підприємства. Якщо ваша компанія має окремі системи та бази даних для різних відділів (бухгалтерський облік, складська звітність, обробка замовлень, hr тощо), набагато розумніше буде об’єднати їх в єдиний та систематизований потік інформації завдяки впровадженню ERP-системи.

Утримати конкурентні позиції в умовах мінливого та динамічного ринку можна лише завдяки гнучкому та надійному програмному забезпеченню для прийняття швидких рішень на основі детальної аналітики. Особливо важливо відмовитися від застарілих та ненадійних систем компаніям, що націлені на міжнародні ринки та взаємодію з партнерами прогресивного ринку. Лише так ви зможете швидко та ефективно масштабувати бізнес.

Розглянемо детальніше основні функції ERP-систем:

 • Фінанси: ведення цифрового бухгалтерського обліку, контроль видатків та надходжень, проведення аудиту та комплексного аналізу фінансових показників компанії, побудова прогнозів та здійснення довгострокового планування;
 • Виробництво: планування, координація та контроль виробничих процесів на стадіях постачання сировини, обробки, збірки та виходу готової продукції, контроль матеріальних фондів та виробничих активів підприємства, відстеження стану промислового обладнання тощо;
 • Проєкти: створення завдань, планування задач, розподіл відповідальності між працівниками, відстеження виконання задач, оцінка ефективності їх реалізації;
 • Логістика: управління всіма ланками постачання, контрольоване зберігання продукції, складський облік, контроль роботи автопарку, управління транспортуванням, підвищення ефективності взаємодії з постачальниками, контрагентами, клієнтами тощо;
 • HR: управління багатотисячним штатом персоналу, централізоване керування всіма аспектами HR менеджменту (пошук співробітників, онбординг, оцінка продуктивності, розрахунок та нарахування заробітної плати, облік відпусток та вихідних, підвищення кваліфікації тощо);
 • Продажі: організація роботи з кінцевим споживачем, опрацювання замовлень клієнтів, аналітика продажів та оцінка їх динаміки;
 • Клієнти: побудова бази клієнтів, покращення якості обслуговування, підвищення лояльності та довіри клієнтів;
 • Контроль якості:відповідність продукції та послуг міжнародним стандартам якості, зведення до мінімуму відсотку браку та дефектів.

Як ERP впливає на продуктивність підприємства

ERP-система вже давно перетворилася на сучасний стандарт для великих підприємств. Завдяки впровадженню цього функціонального програмного забезпечення бізнес отримує низку конкурентних переваг, виводячи продуктивність операцій на якісно новий рівень:

 • Інтеграція даних. Великим компаніям доводиться оперувати великими обсягами даних, численними сервісами та інструментами для роботи різних відділів. Дуже складно ефективно синхронізувати всі ці системи між собою. Завдяки ERP-системы бізнес отримає єдине інформаційне середовище, що дозволить прискорити комунікації всередині колективу;
 • Прозорі операції. Завдяки сучасним інструментам діджиталізації можна оптимізувати практично всі напрямки діяльності компанії: промислові акти, ланцюжок постачання, тайм-трекінг тощо;
 • Синхронізація відділів. Завдяки єдиному інформаційному та організаційному середовищу всі підрозділи компанії будуть діяти узгоджено, не дублюватимуть власні функції та не створюватимуть конфлікти інтересів;
 • Електронний документообіг. Завдяки електронному документообігу навіть масштабні підприємства зможуть прискорити безліч операцій, скоротити видатки на паперову документацію, спростити співпрацю з партнерами та контрагентами. Крім того, можна автоматизувати рутинні задачі: щомісячні звіти, технічна інспекція обладнання тощо;
 • Скорочення витрат. Заміна ручного паперового менеджменту сучасними діджитал інструментами в довгостроковій перспективі дозволить бізнесу заощадити на бюрократії. Адже якщо штат компанії нараховує тисячі осіб, навіть на ведення архівів та паперові документи можуть щорічно витрачатися сотні тисяч доларів. Завдяки впровадженню ERP ви зможете скоротити супутні витрати до мінімуму, ефективно розподіляючи людські та фінансові ресурси;
 • Ухвалення рішень. Бізнес матиме доступ до цілісного погляду на всі процеси компанії в режимі реального часу, єдиного інформаційного середовища та аналітичних даних. Завдяки цьому керівництво матиме змогу вчасно ухвалювати стратегічно важливі рішення на основі реальних фактів.

Отже, ERP-система – це сучасне програмне забезпечення для планування та управління ресурсами підприємства. ПЗ має всі необхідні інструменти для автоматизації та оптимізації основних бізнес-процесів, прийняття обґрунтованих управлінських рішень на основі детальної аналітики та створення сприятливих умов для розвитку та масштабування бізнесу. Успішне впровадження ERP-системи можливе лише за умови ретельної підготовки, грамотного аналізу потреб та бізнес-процесів компанії.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.